Onze diensten

Sonderen

Drukken van peilbuizen

Mechanische boringen

Handboringen

Aanvullende diensten
en werkzaamheden

Geotechnische vraagstukken vragen soms om meer dan onze standaard diensten en werkzaamheden. Ook dan helpen we u graag verder. Andere, gerelateerde diensten zijn bijvoorbeeld:
– Ecologisch onderzoek;
– Archeologisch onderzoek;
– Geohydrologisch onderzoek;
– Milieukundig bodemonderzoek;
– Asbestinventarisatie;
– Landmeetkundige diensten;
– Ontplofbare Oorlogsresten (OO).