Privacyverklaring

Privacy Statement

Hutton Geo B.V. (verder benoemd als Hutton Geotechniek) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Vierkante_afbeelding1_Light
Vierkante_afbeelding1_Light
Vierkante_afbeelding1_Light
Vierkante_afbeelding1_Light
Vierkante_afbeelding1_Light
Vierkante_afbeelding1_Light
Vierkante_afbeelding1_Light
Vierkante_afbeelding1_Light

Voornaam of voorletter(s) en achternaam;

Bedrijfsnaam;

E-mailadres;

Telefoonnummer;

Adres, postcode en plaats;

Gegevens over uw activiteiten op onze website;

IP-adres;

Internetbrowser en apparaat type.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Hutton Geotechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Vierkante_afbeelding1_Light
Vierkante_afbeelding1_Light
Vierkante_afbeelding1_Light
Vierkante_afbeelding1_Light

Het verwerken van een aanvraag;

Het ontvangen of/en versturen van relevante correspondentie zoals offertes, opdrachten, facturen, betalingen, etc.;

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten middels e-mail, nieuwsbrief en/of reclamefolder, met inachtneming van de geldende regelgeving of wanneer dit door u is aangevraagd. Indien u geen marketingberichten van ons wilt ontvangen, kan men dit laten weten en zullen wij deze niet meer toesturen.

Waar toegestaan, kan Hutton Geotechniek informatie verzamelen over bepaalde personen en bedrijven, verkregen door andere instanties om daarmee onze administratie up to date te houden, uit te breiden en te analyseren. Maar ook om nieuwe klanten te kunnen identificeren en producten en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Hutton Geotechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoe lang dat precies is, verschilt.

Het recht op inzage, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

Indien wij uw persoonsgegevens hebben verzameld/verzamelen, heeft u het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en/of te (laten) verwijderen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste recht houdt in dat wij, op uw verzoek, de betreffende persoonsgegevens in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie sturen. De verzoeken met betrekking tot de hiervoor opgesomde rechten kunt u per mail versturen naar info@huttongeo.com.

Niet in alle gevallen hoeven wij aan uw verzoek te voldoen of uw bezwaar te honoreren. Wij verwijzen u hiervoor naar de artikelen 15 tot en met 23 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij zullen er zorg voor dragen zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, schriftelijk (waaronder via e-mail) te reageren op uw verzoek. Indien wij uw verzoek niet honoreren, zullen wij u mededelen waarom wij dat niet doen. Daarnaast willen wij erop wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Beveiligen / veiligheid

Hutton Geotechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hutton Geotechniek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@huttongeo.com.

Cookies

Hutton Geotechniek gebruikt Google Analytics en heeft hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Hutton Geotechniek gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt Hutton Geotechniek analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Andere websites

Onze website bevat mogelijk links naar andere websites van bijvoorbeeld klanten, partners, of andere websites zoals LinkedIn. Ons privacy beleid is alleen van toepassing op de volgende website: www.huttongeo.com. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacy beleid te raadplegen als u daarvan volledig op de hoogte wilt zijn.

Sociale media

Onze website heeft knoppen (zogenaamde widgets) voor het delen van sociale media die worden gehost door derden. Deze knoppen kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina´s u bezoekt en kunnen ook een cookie instellen op uw computer om de juiste functionaliteit mogelijk te maken. Uw interactie met deze functies wordt beheerst door het bedrijf dat deze functies levert. Voor meer informatie hierover bezoekt u de webpagina van het desbetreffende bedrijf.

Hutton Geotechniek kan dit privacy beleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen.