Voorwaarden

Hutton Geo B.V. is de handelsnaam van Hutton Geotechniek en ingeschreven in het handelsregister onder
nr. 82359598. Op al onze werkzaamheden en opdrachten zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV2018)
van de Vereniging van Ondernemers in Technisch Bodemonderzoek (VOTB) van toepassing. Deze voorwaarden
zijn te downloaden via de website van de VOTB (www.votb.nl) of vindt u hier.

Disclaimer e-mail

Dit bericht bevat (mogelijk) vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen.
Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. Hutton Geotechniek sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail.

Hutton Geotechniek garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Hutton Geotechniek sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van externe verplichtingen
of rechtsbetrekkingen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.