Onze inspiratie

Verleden, heden en toekomst

Een grote inspiratiebron voor onze bedrijfsnaam is James Hutton. James Hutton wordt beschouwd als de eerste modern-wetenschappelijke geoloog en grondlegger van de moderne geologie. Zijn kennis reikte tot diep in de bodem en dat geldt voor Hutton Geotechniek net zo. En net als James Hutton geven we vorm aan het verleden en koppelen we deze aan het heden. Maar daar stopt het niet; want met een heldere blik op de toekomst kijken we ook voortdurend verder en verzamelen we nieuwe kennis en ervaring.