Waterspanningsmetingen

Over dit project

In opdracht van A.Hak heeft Hutton Geotechniek sonderingen met waterspanningsmeting u2 uitgevoerd op diverse locaties tussen Otterlo en Hoenderloo. Omdat een aantal sonderingen waren gesitueerd binnen de contouren van de N304, zijn deze met verkeersmaatregelen uitgevoerd om daarmee onze veiligheid en die van mede weggebruikers te garanderen. De sonderingen zijn uitgevoerd voor het in beeld brengen van de in-situ bodemeigenschappen en dienen als basis voor nog enkele uit te voeren horizontaal gestuurde boringen.

Contact

Wilt u meer weten over sonderingen met waterspanningsmeting? Neem dan contact met ons op.

Bekijk ook dit project